Genel

Farenin buton üstüne gelince yaptığı etkiyi silme

Merhabalar,

WPF ile tasarım yaparken butonları ayarlamakta sıkıntı çekenler için çözüm burada. Fare, butonun üzerine geldiğinde rengini değiştiriyor hem yazıyı okunmaz hale getiriyor hem de tasarımı tamamen katlediyor. Bundan kurtulmak için çözüm işte şu şekilde :

<Window.Resources>
    <Style x:Key=”MyButton” TargetType=”Button”>
        <Setter Property=”OverridesDefaultStyle” Value=”True” />
        <Setter Property=”Cursor” Value=”Hand” />
        <Setter Property=”Template”>
            <Setter.Value>
                <ControlTemplate TargetType=”Button”>
                    <Border Name=”border” BorderThickness=”0″ BorderBrush=”Black” Background=”{TemplateBinding Background}“>
                        <ContentPresenter HorizontalAlignment=”Center” VerticalAlignment=”Center” />
                    </Border>
                    <ControlTemplate.Triggers>
                        <Trigger Property=”IsMouseOver” Value=”True”>
                            <Setter Property=”Opacity” Value=”0.8″ />
                        </Trigger>
                    </ControlTemplate.Triggers>
                </ControlTemplate>
            </Setter.Value>
        </Setter>
    </Style>
</Window.Resources>

Bu kodları xaml dosyamıza ekleyip butonumuzu aşağıdaki şekilde yapılandırıyoruz:

<Button Name=“btnSecond” Width=“350” Height=“120” Margin=“15” Style=“{StaticResource MyButton}”>
    <Button.Background>
        <ImageBrush ImageSource=“/Remove_Default_Button_Effect;component/Images/WithStyle.jpg”></ImageBrush>
    </Button.Background>
</Button>
Remove-Default-Mouse-Over-Effect-on-WPF-Buttons-OUTPUT[1]

(daha&helliip;)

Reklamlar

Asp.Net Active Menu Oluşturma

<li class="@(ViewContext.RouteData.Values["Controller"].ToString() == "Doktor" ? "active-menu" : "")">
@*<a href="ui.html">*@<i class="fa fa-desktop fa-3x"></i> @*UI Elements</a>*@
<i>
@Html.ActionLink("Doktor Kaydı", "Index", "Doktor",null, new {style = "color:white"})
</i>

</li>

Yukarıdaki kod örnektir. Doktor sayfası açıldığında menüde doktor yazan yer aktif olurken diğerleri normal gözükür.

Yararlanılan Adres

READING SCHEMA ERROR:NULL(hibernate,sts 3.6.4)

Hatanın çözümü:

hibernate.cfg.xml’de

<property name="hibernate.default_schema">dbo</property>

kodunu eklemek. Sonucunda dosya aşağıdaki gibi olmalı:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
<session-factory>
<property name="hibernate.bytecode.use_reflection_optimizer">false</property>
<property name="hibernate.connection.driver_class">oracle.jdbc.OracleDriver</property>
<property name="hibernate.connection.password">Admin344</property>
<property name="hibernate.connection.url">jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:TOYOTA1</property>
<property name="hibernate.connection.username">TOYOTA</property>
<property name="hibernate.default_schema">TOYOTA</property>
<property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect</property>
<property name="hibernate.search.autoregister_listeners">false</property>
<property name="hibernate.validator.apply_to_ddl">false</property>
<mapping class="entities.Cýty" />
<mapping class="entities.RouteType" />
<mapping class="entities.Route1" />
<mapping class="entities.Statýon" />
<mapping class="entities.SystemAdmýnUser" />
</session-factory>
</hibernate-configuration>


ALINTI ADRESİ

Fixed – ORA-12560: TNS: protocol adapter error

On your Windows client, you need to specify the TNS alias @ORCL, or else it assumes you’re trying to connect to a local database running on your Windows client, which there isn’t one. Also, system as sysdba generally isn’t used, not even sure if that makes sense. SYS as sysdba and just plain system are used.

Enter user-name: system@ORCL
Enter password:

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning option

If you don’t have tnsnames.ora set up on your Windows client, you can still connect via EZCONNECT string @"hayer:1522/orcl" instead of setting up tnsnames (yes, the quotes are needed).

Enter user-name: system@"hayer:1522/orcl"
Enter password:

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning option
ALINTIDIR

C’de ctrl-c komutunu devre dışı bırakmak

Amaç: Konsolda çalışmakta olan bir program normalde ctrl-c’ye basıldığında kapanmaktadır. Öyle bir program tasarlansın isteniyor ki, ctrl-c’ye basıldığında kapatılamasın ve ctrl-\’ye basıldığında uyarı vererek kapansın.

#include
#include
void sigproc(void);

void quitproc(void);

main()
{ signal(SIGINT, sigproc);
signal(SIGQUIT, quitproc);
printf("ctrl-c disabled use ctrl-\\ to quit\n");
for(;;); /* infinite loop */}

void sigproc()
{ signal(SIGINT, sigproc); /* */
/* NOTE some versions of UNIX will reset signal to default
after each call. So for portability reset signal each time */

printf("you have pressed ctrl-c \n");
}

void quitproc()
{ printf("ctrl-\\ pressed to quit\n");
exit(0); /* normal exit status */
}

Spring MVC’de Jetty

pom.xml şöyle olmalı:

<!– pom.xml –>

<project xmlns=”http://maven.apache.org/POM/4.0.0&#8243; xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&#8221; xsi:schemaLocation=”http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd”&gt;
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>cz.jiripinkas.jba</groupId>
<artifactId>java-blog-aggregator</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<packaging>war</packaging>

<!– Shared version number properties –>
<properties>
<org.springframework.version>4.1.4.RELEASE</org.springframework.version>
<apache.tiles>3.0.5</apache.tiles>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>jstl</groupId>
<artifactId>jstl</artifactId>
<version>1.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.hibernate</groupId>
<artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>
<version>4.3.8.Final</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework.data</groupId>
<artifactId>spring-data-jpa</artifactId>
<version>1.7.2.RELEASE</version>
</dependency>

<dependency>
<groupId>org.hsqldb</groupId>
<artifactId>hsqldb</artifactId>
<version>2.3.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>javax.servlet</groupId>
<artifactId>jstl</artifactId>
<version>1.2</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.tiles</groupId>
<artifactId>tiles-core</artifactId>
<version>${apache.tiles}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.apache.tiles</groupId>
<artifactId>tiles-jsp</artifactId>
<version>${apache.tiles}</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
<version>1.7.10</version>
</dependency>
<!–
Core utilities used by other modules.
Define this if you use Spring Utility APIs (org.springframework.core.*/org.springframework.util.*)
–>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-core</artifactId>
<version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>

<!–
Expression Language (depends on spring-core)
Define this if you use Spring Expression APIs (org.springframework.expression.*)
–>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-expression</artifactId>
<version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>

<!–
Bean Factory and JavaBeans utilities (depends on spring-core)
Define this if you use Spring Bean APIs (org.springframework.beans.*)
–>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-beans</artifactId>
<version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>

<!–
Aspect Oriented Programming (AOP) Framework (depends on spring-core, spring-beans)
Define this if you use Spring AOP APIs (org.springframework.aop.*)
–>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-aop</artifactId>
<version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>

<!–
Application Context (depends on spring-core, spring-expression, spring-aop, spring-beans)
This is the central artifact for Spring’s Dependency Injection Container and is generally always defined
–>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-context</artifactId>
<version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>

<!–
Various Application Context utilities, including EhCache, JavaMail, Quartz, and Freemarker integration
Define this if you need any of these integrations
–>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-context-support</artifactId>
<version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>

<!–
Transaction Management Abstraction (depends on spring-core, spring-beans, spring-aop, spring-context)
Define this if you use Spring Transactions or DAO Exception Hierarchy
(org.springframework.transaction.*/org.springframework.dao.*)
–>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-tx</artifactId>
<version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>

<!–
JDBC Data Access Library (depends on spring-core, spring-beans, spring-context, spring-tx)
Define this if you use Spring’s JdbcTemplate API (org.springframework.jdbc.*)
–>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-jdbc</artifactId>
<version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>

<!–
Object-to-Relation-Mapping (ORM) integration with Hibernate, JPA, and iBatis.
(depends on spring-core, spring-beans, spring-context, spring-tx)
Define this if you need ORM (org.springframework.orm.*)
–>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-orm</artifactId>
<version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>

<!–
Object-to-XML Mapping (OXM) abstraction and integration with JAXB, JiBX, Castor, XStream, and XML Beans.
(depends on spring-core, spring-beans, spring-context)
Define this if you need OXM (org.springframework.oxm.*)
–>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-oxm</artifactId>
<version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>

<!–
Web application development utilities applicable to both Servlet and Portlet Environments
(depends on spring-core, spring-beans, spring-context)
Define this if you use Spring MVC, or wish to use Struts, JSF, or another web framework with Spring (org.springframework.web.*)
–>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-web</artifactId>
<version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>

<!–
Spring MVC for Servlet Environments (depends on spring-core, spring-beans, spring-context, spring-web)
Define this if you use Spring MVC with a Servlet Container such as Apache Tomcat (org.springframework.web.servlet.*)
–>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-webmvc</artifactId>
<version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>

<!–
Spring MVC for Portlet Environments (depends on spring-core, spring-beans, spring-context, spring-web)
Define this if you use Spring MVC with a Portlet Container (org.springframework.web.portlet.*)
–>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-webmvc-portlet</artifactId>
<version>${org.springframework.version}</version>
</dependency>

<!–
Support for testing Spring applications with tools such as JUnit and TestNG
This artifact is generally always defined with a ‘test’ scope for the integration testing framework and unit testing stubs
–>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-test</artifactId>
<version>${org.springframework.version}</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>

<plugin>
<groupId>org.eclipse.jetty</groupId>
<artifactId>jetty-maven-plugin</artifactId>
<version>9.1.5.v20140505</version>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.ow2.asm</groupId>
<artifactId>asm</artifactId>
<version>5.0.3</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.ow2.asm</groupId>
<artifactId>asm-commons</artifactId>
<version>5.0.3</version>
</dependency>

</dependencies>
<configuration>
<!– <webApp>
<contextPath>/java-blog-aggregator</contextPath>
</webApp> –>
<!– http://www.eclipse.org/jetty/documentation/current/jetty-maven-plugin.html –>
<!– <scanIntervalSeconds>3</scanIntervalSeconds> –>
<!– By Default, jetty start on port 8080
<httpConnector>
<port>9090</port>
</httpConnector>
–>
</configuration>
</plugin>

<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.2</version>
<configuration>
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>

</project>
<!– END OF pom.xml –>

Spring MVC’de Hibernate ile HSQL bağlantısı

applicationContext.xml şöyle olmalı:

<code>

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<beans xmlns=”http://www.springframework.org/schema/beans&#8221;
xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&#8221;
xmlns:context=”http://www.springframework.org/schema/context&#8221;
xmlns:jdbc=”http://www.springframework.org/schema/jdbc&#8221;
xmlns:tx=”http://www.springframework.org/schema/tx&#8221;
xmlns:jpa=”http://www.springframework.org/schema/data/jpa&#8221;
xsi:schemaLocation=”http://www.springframework.org/schema/jdbc http://www.springframework.org/schema/jdbc/spring-jdbc-4.1.xsd
http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-4.1.xsd
http://www.springframework.org/schema/data/jpa http://www.springframework.org/schema/data/jpa/spring-jpa-1.3.xsd
http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-4.1.xsd”&gt;

<context:component-scan base-package=”cz.jiripinkas.jba”>
<context:exclude-filter type=”annotation” expression=”org.springframework.stereotype.Controller”/>
</context:component-scan>

<jdbc:embedded-database type=”HSQL” id=”dataSource”/>
<bean class=”org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean” id=”emf”>
<property name=”packagesToScan” value=”cz.jiripinkas.jba.entity”/>
<property name=”dataSource” ref=”dataSource”/>
<property name=”jpaProperties”>
<props>
<prop key=”hibernate.dialect”>org.hibernate.dialect.HSQLDialect</prop>
<prop key=”hibernate.current_session_context_class”>thread</prop>
<prop key=”hibernate.transaction.factory_class”>org.hibernate.transaction.JDBCTransactionFactory</prop>
<prop key=”hibernate.show_sql”>true</prop>
<prop key=”hibernate.hbm2ddl.auto”>create</prop>
</props>
</property>
<property name=”persistenceProvider”>
<bean class=”org.hibernate.jpa.HibernatePersistenceProvider”/>
</property>
</bean>

<tx:annotation-driven transaction-manager=”transactionManager”/>

<bean class=”org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager” id=”transactionManager”>
<property name=”dataSource” ref=”dataSource”/>
</bean>

<jpa:repositories base-package=”cz.jiripinkas.jba.repository”/>

</beans>

</code>

Alıntılar:1.http://stackoverflow.com/questions/18455939/display-hibernate-sql-to-console-spring
2.https://www.youtube.com/playlist?list=PLmcxdcWPhFqMq2BctGktOcIJKUw23wJeh

MSSQL Error:40 SQL Server için bağlantı açılamadı

HATA MESAJI:

Sunucuyla bağlantı kurulurken ağ ile ilgili veya örneğe özel bir hata oluştu.Sunucu bulunamadı veya sunucuya erişilemiyor. Örnek adının doğru olduğunu ve SQL Server’ın uzak bağlantılarına izin verdiğini doğrulayın. (provider: Named Pipes Provider, error:40 – SQL Server için bağlantı açılamadı)

Çözümü:  string connString = “Data Source=ABDURRAHMAN”+”\\” + “MSSQLDEVELOPER;Initial Catalog=PsikologKlinigi;Integrated Security=True;”;
şeklinde \’ı tanıyacağı şekilde yazınca sorunsuz bağlanıyor.