Aylar: Haziran 2015

Farenin buton üstüne gelince yaptığı etkiyi silme

Merhabalar,

WPF ile tasarım yaparken butonları ayarlamakta sıkıntı çekenler için çözüm burada. Fare, butonun üzerine geldiğinde rengini değiştiriyor hem yazıyı okunmaz hale getiriyor hem de tasarımı tamamen katlediyor. Bundan kurtulmak için çözüm işte şu şekilde :

<Window.Resources>
    <Style x:Key=”MyButton” TargetType=”Button”>
        <Setter Property=”OverridesDefaultStyle” Value=”True” />
        <Setter Property=”Cursor” Value=”Hand” />
        <Setter Property=”Template”>
            <Setter.Value>
                <ControlTemplate TargetType=”Button”>
                    <Border Name=”border” BorderThickness=”0″ BorderBrush=”Black” Background=”{TemplateBinding Background}“>
                        <ContentPresenter HorizontalAlignment=”Center” VerticalAlignment=”Center” />
                    </Border>
                    <ControlTemplate.Triggers>
                        <Trigger Property=”IsMouseOver” Value=”True”>
                            <Setter Property=”Opacity” Value=”0.8″ />
                        </Trigger>
                    </ControlTemplate.Triggers>
                </ControlTemplate>
            </Setter.Value>
        </Setter>
    </Style>
</Window.Resources>

Bu kodları xaml dosyamıza ekleyip butonumuzu aşağıdaki şekilde yapılandırıyoruz:

<Button Name=“btnSecond” Width=“350” Height=“120” Margin=“15” Style=“{StaticResource MyButton}”>
    <Button.Background>
        <ImageBrush ImageSource=“/Remove_Default_Button_Effect;component/Images/WithStyle.jpg”></ImageBrush>
    </Button.Background>
</Button>
Remove-Default-Mouse-Over-Effect-on-WPF-Buttons-OUTPUT[1]

(daha&helliip;)

Reklamlar