Aylar: Mayıs 2015

Asp.Net Active Menu Oluşturma

<li class="@(ViewContext.RouteData.Values["Controller"].ToString() == "Doktor" ? "active-menu" : "")">
@*<a href="ui.html">*@<i class="fa fa-desktop fa-3x"></i> @*UI Elements</a>*@
<i>
@Html.ActionLink("Doktor Kaydı", "Index", "Doktor",null, new {style = "color:white"})
</i>

</li>

Yukarıdaki kod örnektir. Doktor sayfası açıldığında menüde doktor yazan yer aktif olurken diğerleri normal gözükür.

Yararlanılan Adres

Reklamlar

READING SCHEMA ERROR:NULL(hibernate,sts 3.6.4)

Hatanın çözümü:

hibernate.cfg.xml’de

<property name="hibernate.default_schema">dbo</property>

kodunu eklemek. Sonucunda dosya aşağıdaki gibi olmalı:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
<session-factory>
<property name="hibernate.bytecode.use_reflection_optimizer">false</property>
<property name="hibernate.connection.driver_class">oracle.jdbc.OracleDriver</property>
<property name="hibernate.connection.password">Admin344</property>
<property name="hibernate.connection.url">jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:TOYOTA1</property>
<property name="hibernate.connection.username">TOYOTA</property>
<property name="hibernate.default_schema">TOYOTA</property>
<property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect</property>
<property name="hibernate.search.autoregister_listeners">false</property>
<property name="hibernate.validator.apply_to_ddl">false</property>
<mapping class="entities.Cýty" />
<mapping class="entities.RouteType" />
<mapping class="entities.Route1" />
<mapping class="entities.Statýon" />
<mapping class="entities.SystemAdmýnUser" />
</session-factory>
</hibernate-configuration>


ALINTI ADRESİ